Fågelhundar

Många av de hundar som vi idag använder som sällskapshundar tillhör kategorin fågelhundar. Inom den kategorin kan man sedan dela upp raserna i olika typer av fågelhundar. Det är de stående fågelhundarna dit exempelvis engelsk setter och irländsk röd och vit setter ingår. Till gruppen apporterande hör de olika retrievrarna och de stötande utges främst av de olika spanielraserna. Vattenhundarna har förädlats för att klara av jakt i vattenmiljö. Här ingår irländsk vattenspaniel och portugisisk vattenhund. Dessutom finns de skällande fågelhundarna dit de nordiska jaktspetsarna hör. I den gruppen ingår även de norska lundehundarna. De är specialiserade på jakt efter lunnefåglar som numera är fridlysta.

Hundar och kyla

Det är vinter och kallt. Du klär på dig ordentligt för att ge dig av ut på jakt. Tänk på att även din hund blir snabbt nedkyld om du lämnar den ute under längre stunder. Trots att en jakthund rör en hel del på sig tål den inte hur mycket som helst. Jaktlusten hos hunden kan göra att den visar inte att den är trött och fryser. Det måste du tänka på istället för den. Om du har en äldre hund tål den kyla mycket sämre än en yngre hund. Fågelhundar jagar oftast nära dig och då kan du utnyttja det och kalla in den ibland och massera den och lägga på täcke en stund.

Kort om jaktprov

För att göra en god prestation vid ett jaktprov krävs mycket träning under kunnig ledning. Proven ser olika ut för de olika typerna av fågelhundarna. Eftersom Labrador retriever, som är en apporterande fågelhund, är en av de populäraste hundraserna i Sverige beskriver vi hur deras prov ser ut: Man bedömer hur hunden klarar av olika terränger samt vatten. Den ska klara av att arbeta självständigt i så kallat ”fritt sök” där man inte känner till nedslagsplatsen för fågeln. Den ska klara av ”markering” som betyder att den ska klara av att apportera endast en skadeskjuten fågel bland flera byten. Även samarbetsförmåga med andra hundar och att lugnt kunna vänta kommando bedöms.

Leave a Reply

mts_best